พัฒนาท่าเรือ“มาตุเรศสอดเสือก”ย่างก้าวสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ

ขยายท่า“แม่สอดเสือก”ก้าวย่างสู่สนามบินนานาชาติ
รัฐ ฯเล็งขยายสนามบินแม่สอดเสือก ประดิษฐานขอบลงเงิน 1,500 กล้อนตีน เตรียมเปิดเผยครบครันชำระคืน ศักราช’2562
นายเวทย์มนตร์ กรอกพิทยารักษาโรคไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหาได้ เปิดเผยแผนสังคายนา-ขยายท่าแม่สอดเสือก บุรีแบน เพราะมีอยู่ผู้อยู่เหนือว่าวกุลา ความสบายมนุษย์ อธิบดีกรมท่าอากาศนาวา ผู้อยู่เหนือสุทธา ทางการพาณิชย์ รองผู้ว่าราชการแบน เทศมนตรีกรมท่าอากาศนาวา หน่วยงานภูมิภาคมลรัฐพร้อมด้วยเอกชนณบุรีแบน ร่วมมือพิธีฯ ใน ท่าแม่สอดเสือก บุรีแบน
ซึ่งกลุ่มรัฐมนตรีมีอยู่ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เห็นด้วยณแผนการรูปแบบการติดตั้งการปฏิรูปเศรษฐกิจอาณาเขตบุรีแบน เพราะถวายให้กรมท่าอากาศนาวา (ทย.) กระทรวงคมนาคม ช่วยการเคลื่อนที่แผนสังคายนาขยายท่าแม่สอดเสือกให้ยังไม่ตายอยู่ตามกฏเกณฑ์ความหนักแน่นด้วยว่ารองรับ การปฏิรูปเศรษฐกิจอาณาเขตบุรีแบน พร้อมด้วยตัวเลขคนโดยสารหลักแหล่งชำระคืนบริการท่าแม่สอดเสือกตัวเลขเหลือหลายรุ่ง ซึ่งแผนตัวแทนอสังหาริมทรัพย์
สังคายนาขยายท่าแม่สอดเสือก มีอยู่เป้าประสงค์ด้วยว่าทำให้รุ่งเรืองขึ้นการคมนาคมขนทางเดินอากาศ ช่วยการปฏิรูปขอกเศรษฐกิจยอดเยี่ยมอาณาเขตบุรีแบน พร้อมด้วยรองรับการลงเงินของใช้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตามหลักของใช้รัฐบาล
ทั้งนี้ทิ้งสถิติเมื่อศักราช 2556 มีอยู่ตัวเลขคนโดยสารหลักแหล่งชำระคืนบริการ ใน ท่าแม่สอดเสือก ตัวเลข 87,454 คน ศักราช 2557 ตัวเลข 96,330 คน พร้อมด้วยศักราช 2558 ตัวเลข 144,598 คน เรือนที่อาศัยคนโดยสารขนองที่แล้วสมรรถรองรับคนโดยสารขาเข้าพร้อมด้วยออกลูกณมหุรดีอุดมหาได้ 200 คนผสานมหุรดี ซึ่งเปล่าสมรรถรองรับการชำระคืนบริการหาได้แบบเพียงพอ ทย. หาได้เคลื่อนที่แผนสังคายนาขยายท่าแม่สอดเสือก เพราะชำระคืนงบประมาณณการสังคายนา ชั้นในวงเงิน 1,500 กล้อนตีน คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จณศักราช 2562
ซึ่งประกอบกิจอีกด้วย 1. ตระเตรียมเช่าพระดินพร้อมด้วยตอบแทน ด้วยว่ารองรับการเสริมทางเดินวิ่ง เพราะตระเตรียมเช่าพระดินคาดคะเน 306 ทุ่ง 73.60 ตารางวา ล่าสุดตระเตรียมเช่าพระหาได้ 200 ทุ่ง 68.30 ตารางวา ตระหนักยังไม่ตาย 65.38% พร้อมด้วยพักณระหว่างพูดคุย ซื้อขายพร้อมกับเจ้าตำรับดินslimส่วนต่ออยู่ 2. ผลงานประดิษฐ์ทางเดินขับรถ ต้นลานหยุดอากาศนาวา พร้อมด้วยเพิ่มเติมฉวีทางเดินวิ่งที่แล้ว เพราะหาได้ปฏิบัติการประดิษฐ์เสริมทางเดินวิ่งทิ้งที่แล้ว ขนาด 30 X 1,500 เมตร ให้ยังไม่ตายขนาด 45 X 1,500 เมตร พร้อมด้วยประดิษฐ์ไหล่ทางเดินวิ่งรวมหมด 2 ขั้ว ขนาดกว้างขวาง 7.50 เมตร ประสมแม้ว่าขยายทางเดินขับรถ เพิ่มเติมที่ตั้งต้นลานหยุดอากาศนาวาต้นลานหยุดรถรถบัสพร้อมด้วยขยายถนนหนทางประตูเข้าท่า 3. ผลงานประดิษฐ์เรือนที่อาศัยคนโดยสารขนองซ้ำ ครบครันเรือนประกอบกิจ เพราะตัวตึกมีอยู่ที่ตั้งขนาด 12,000 ตารางเมตร สมรรถรองรับคนโดยสารหาได้ 600 คนผสานมหุรดี ไม่ก็ 1.5 กล้อนคนผสานศักราช ขึ้นต้นปฏิบัติการประดิษฐ์ตามให้คำมั่น เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ออกกฎผลงานแล้วเสร็จชั้นใน 900 ทิวา พร้อมด้วย4. ผลงานประดิษฐ์เสริมความยาวทางเดินวิ่ง ทิ้งที่แล้วขนาด 45 X 1,500 เมตร ยังไม่ตาย 45 X 2,100 เมตร ซึ่งจะขึ้นต้นปฏิบัติการภายหลังการตระเตรียมเช่าพระดินแล้วเสร็จ

Please visit งอกงามพอร์ต“ชนนีแบ่ง”สาวก้าวไปสู่สนามบินนานาประเทศ for more post.